Kaj je založništvo?

Založnik je upravljavec spletnega mesta oziroma spletne strani, ki ima kontrolo nad vsebino le-te in ima hkrati pristojnost skleniti dogovor s podjetjem ADpartner. V omrežju ADpartner je založnik vsak, ki na svojem spletnem mestu prikazuje ADpartner oglase, možnost, ki jo podjetje ADpartner za tovrstne storitve omogoči, pa se imenuje založništvo.

Spletna mesta

Oglasi oglaševalcev se prikazujejo v omrežju ADpartner, ki ga sestavljajo spletna mesta – za lastnike oz. upravljalce, ki so se vključili v sistem ADpartner za založništvo veljajo naslednji pogoji :

 • spletno mesto mora biti v slovenskem jeziku, na njem pa mora biti jasno naveden upravljalec in njegovi podatki;
 • spletna stran mora vsebovati originalne vsebine z dodano vrednostjo, ki so uporabne za obiskovalce;
 • spletno mesto ne sme vsebovati vsebin, ki vsebujejo, predstavljajo, prikazujejo, spodbujajo ali podpirajo nasilje, nestrpnost, diskriminacijo, pornografijo, droge, ponavljajočo rabo ključnih besed, ki niso povezane z vsebino spletnega mesta;
 • spletno mesto ne sme biti namenjeni promociji in prodaji orožja, alkohola, tobaka, zdravil na recept, ponaredkov blagovnih znamki;
 • spletno mesto ne sme biti v nasprotju z veljavno zakonodajo ter javnim redom in moralo ter ne sme vsebovati groženj, žaljivega izražanja, virusov, zlonamernih računalniških kod, škodljivih programov, tehnik namenjenih izključno izboljševanju pozicije na spletnih iskalnikih (cloaking, doorway pages, ipd.).

Založništvo v sistemu ADpartner – pravice in obveznosti

založništvo

Za založništvo velja, da je lastniku spletnega mesta, na katerem se prikazujejo ADpartner oglasi, prepovedano:

 • umetno generirati klike na ADpartner oglase ali prikaze, kar vključuje vsa ravnanja in opustitve, katerih posledica je, da klik ali prikaz ne predstavlja pristnega zanimanja uporabnikov za vsebino oglasa, med takšna ravnanja pa spadajo ponavljajoči se ročni kliki in prikazi, uporaba robotov, uporaba orodij za avtomatsko generiranje klikov in prikazov, uporaba tretjih oseb, katerih vsebina je generiranje klikov in prikazov, ipd. Tako založništvo poteka transparento in učinkovito.;
 • ponavljati, filtrirati ali spreminjati vsebino ADpartner oglasov;
 • kakorkoli izbrisati, zakriti ali popačiti ADpartner oglas;
 • uokviriti, minimizirati, odstraniti ali drugače preprečiti celoten in popoln prikaz katerekoli oglaševane spletne strani, ki je dostopna končnemu uporabniku preko klika na katerikoli del ADpartner oglasa;
 • na kakršenkoli način preprečiti, da bi klik, opravljen na ADpartner oglas, pripeljal končnega uporabnika neposredno in brez kakršnihkoli vmesnih postankov na oglaševano stran;
 • v kakršnikoli obliki pridobivati in shranjevati informacije, pridobljene s katerimkoli ADpartner oglasom.

V kolikor se ugotovi kakršnakoli kršitev s strani založnika, kateri je vključen v založništvo za nedoločen čas, ima podjetje ADpartner pravico, da takšnega založnika takoj izključi iz sistema in založništvo tako preneha. Založniku se takoj pošlje pisno obvestilo o prenehanju sodelovanja na elektronski naslov, ki ga je navedel ob vključitvi v založništvo. Prenehanje sodelovanja oziroma izključitev je veljavna po 48 urah od oddaje obvestila o prenehanju sodelovanja. Po preteku tega roku podjetje ADpartner izbriše založnika iz sistema založništvo.

Ne glede na te pogoje pa ima ADpartner pravico, da v primeru kršenja katerekoli alineje ali kateregakoli dela veljavne zakonodaje s strani založnika takoj začasno ali celo trajno izključi iz sistema ADpartner.

V nasprotnem primeru, če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči založniku spletnega mesta, podjetju ADpartner ali oglaševalcu kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ali kazensko odgovarja.

Založništvo – možnosti za zaslužek

Zaslužek si lahko z zahtevkom za izplačilo uredit vsak založnik sam in sicer če na njegovem založniškem računu, ni manj kot 40,00 €. Zasluženi znesek lahko prenese tudi na oglaševalski račun in proračun porabi kot oglaševalec. Vsak lahko zako lahko z enim uporabniškim računom uporablja založništvo in oglaševanje v sistemu Adpartner. Zaslužite denar s prikazovanjem oglasov na vaši spletni strani.

Pokličite nas

Za oglaševalce

Mojca Jan
mojca.jan@adpartner.si
+386 40 430 036

Pišite nam

Dovolim, da uporabite moje podatke za namen priprave ponudbe, pogodbe in komunikacijo poslovnega sodelovanja. Prebral sem pogoje poslovanja in se z njimi strinjam.

Pogoje poslovanja si preberite tukaj.