ADpartner je slovenska mreža za kontekstno oglaševanje. Temelji na osnovni premici povezovanja povpraševanja in ponudbe na trgu spletnega oglaševanja, pri tem pa poudarja partnerstvo v tako nastajajočem oglaševalskem trikotniku (oglaševalec, ponudnik sistema ADpartner, založnik).

Založnik je upravljavec spletnega mesta, ki ima kontrolo nad njegovo vsebino in ima pristojnost skleniti dogovor s ponudnikom sistema ADpartner za vključitev v ta sistem.

Oglaševalce v sistemu ADpartner pridobiva prodajni oddelek podjetja ADPARTNER d.o.o., kar je garancija za največji nabor kakovostnih oglasov in oglaševalcev.

Kontekstno oglaševanje je sitem oglaševanja, kjer so oglasi tesno povezani z vsebino spletnega mesta oziroma so v kontekstu z vsebino spletnega mesta. Na ta način oglaševalci dosegajo pravo ciljno skupino, založniki pa bogatijo vsebino svojega spletnega mesta in povečujejo prihodke!

Metoda plačilo na klik pomeni, da založnik od vsakega pravilnega klika, ki ga ustvari obiskovalec njegovega spletnega mesta, prejme plačilo 0,1225 EUR/klik! Število klikov in zaslužek lahko kadarkoli spremljate s pomočjo uporabniškega računa, do katerega imate dostop z uporabniškim imenom in geslom.

Uporabniški račun je račun, ki ste ga ustvarili ob prijavi v sistem ADpartner. Vanj vstopate s pomočjo uporabniškega imena in gesla, ki ste ga prejeli ob registraciji. V uporabniškem računu lahko nastavljate format in videz oglasov, ki se bodo prikazovali na vašem spletnem mestu, preverjate ustvarjen zaslužek, spremljate statistiko prikazov oglasov in število klikov ter urejate svoje osebne, kontaktne in plačilne podatke.

Glavna razlika med sistemom ADpartner in ostalimi spletnimi oglaševalskimi mrežami je v tem, da s pomočjo sistema ADpartner ustvarite večji zaslužek. Razlogi za to so velik nabor vsebinsko primernih oglasov, enostaven in učinkovit vmesnik za delo z oglasi, možnosti poglobljenega partnerskega sodelovanja in s tem večanja zaslužka ter nenazadnje znanje in izkušnje vodilnega ponudnika oglasnega prostora na slovenskem spletu, podjetja ADPARTNER, d.o.o.!

Založnik pravna oseba ima možnost dobroimetja na svojem založniškem ADpartner računu kadar koli prenesti na svoj oglaševalski ADpartner račun, kar pomeni, da bo lahko to dobroimetje koristil za oglaševanje v sistemu ADpartner. Ponudnik sistema ADpartner bo v tem primeru opravil oglaševanje v skladu z založnikovim naročilom in svojimi splošnimi pogoji oglaševanja ter uradnim cenikom sistema ADpartner.

Tudi v primeru prenosa dobroimetja založnika iz založniškega ADpartner računa na oglaševalski ADpartner račun je potrebno opravljene storitve oddaje oglasnega prostora v zakup sistemu ADpartner računovodsko evidentirati. V ta namen bo potrebno opraviti enak postopek kot pri izplačilu dobroimetja v denarju. Za nasprotne storitve oglaševanja v sistemu ADpartner pa bo ponudnik sistema ADpartner prav tako izdal račun in obračunal DDV. Denarni tok glede transakcije ne bo opravljen, saj se bosta medsebojni terjatvi založnika in ponudnika sistema ADpartner, ki se obe glasita na denar, pobotali. Založnik in ponudnik sistema ADpartner sta soglasna, da se v primeru prenosa dobroimetja iz založniškega ADpartner računa na oglaševalski ADpartner račun ti splošni pogoji poslovanja obravnavajo kot pobotna izjava v smislu Obligacijskega zakonika, in sicer do višine terjatve založnika proti ponudniku sistema ADpartner.

Fizične osebe ne morejo prenašati sredstev iz založniškega na oglaševalski račun temveč lahko zahtevajo le izplačilo, ter oglaševanje izvedejo preko plačilne kartice MasterCard ali plačila predračuna.

Sistem ADpartner vam omogoča prilagajanje oglasov glede na grafično podobo vašega spletnega mesta. Pri tem lahko oglasu nastavite barvo okvirja, ozadja, naslova, teksta in povezave po vaši meri oziroma po meri spletnega mesta.

ADpartner vam omogoča neomejen zaslužek, ki pa je odvisen od mesečnega števila prikazov na grafičnih in video ADpartner oglasih na straneh vašega spletnega mesta in dejanskega števila pravilno ustvarjenih klikov na tekstovne oglase, ki ste jih namestili!

Založnik pravna oseba ponudniku sistema ADpartner pošlje zahtevo za izplačilo dobroimetja na svojem založniškem ADpartner računu. Založnik izda račun za obdobje v katerem je ustvaril založniški zaslužek. Obdobje opravljene storitve je potrebno navesti na računu pri tem pa je potrebno upoštevati, da je zaslužek dejansko bil ustvarjen v navedenem obdobju. Plačilo računa bo realizirano v 60-ih dneh od prejema le tega na TRR naveden v uporabniškem računu založnika ADpartner.

Založnik fizična oseba ponudniku sistema ADpartner pošlje zahtevo za izplačilo dobroimetja na svojem založniškem ADpartner računu. Izplačilo bo realizirano najkasneje v 60-dneh od datum izdaje zahtevka za izplačilo.

Podlaga za izplačilo sta sklenjena pogodba o vključitvi v sistem ADpartner in statistični obračun, ki izhaja iz založniškega ADpartner računa založnika. Založniku ni potrebno izdajati nobenih računovodskih dokumentov. Ponudnik sistema ADpartner bo izdelal računovodski obračun prihodkov založnika, od prihodka založnika, ki se izračuna v skladu s pravili tega poglavja (določen delež prihodkov sistema ADpartner iz naslova prikazovanja ADpartner oglasov na založnikovih spletnih straneh) ob upoštevanju 10% normiranih stroškov obračunal ter plačal akontacijo dohodnine v višini 25 % in prispevek PIZ v višini 8,85% ter znesek prihodkov založnika, zmanjšan za plačano akontacijo dohodnine in PIZ nakazal založniku na njegov transakcijski račun.

Znesek, ki je iz sistema ADpartner izplačan fizičnim osebam se na podlagi veljavne zakonodaje in mnenja DURS obravnava kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Za tako vrsto dohodka zakonodaja določa, da davčno osnovo predstavlja celoten znesek izplačila, zmanjšan za 10% normiranih stroškov. Dohodek mora fizična oseba prijaviti v dohodnino, izplačevalec pa mora ob samem izplačilu obračunati in odvesti 25% akontacijo dohodnine od omenjene davčne osnove ter obračunati 8,85% prispevka za PIZ.

Zaslužek lahko preverite v vašem uporabniškem računu. V delu »založništvo« imate jasno statistiko števila prikazanih oglasov ADpartner in števila pravilno ustvarjenih klikov. V delu »stanje založniškega računa« pa je prikazan trenuten zaslužek.

Sodeluje lahko vsak, ki ima sedež (pravna oseba) oziroma stalno prebivališče (fizična oseba) na območju Republike Slovenije.

Oglase lahko prikazujete takoj po uspešno opravljeni registraciji v sistemu ADpartner. Vse kar morate storiti, je, da kopirate javascript kodo z oglasi na vaše spletno mesto.

Jezikovni filter in kontekstni filter zagotavljata, da se na vašem spletnem mestu ne bodo pojavljali oglasi, ki bi imeli neprimerno vsebino. Sistem vam omogoča tudi vnos domen vaših konkurentov, na ta način pa se na vašem spletnem mestu ne bodo prikazovali oglasi vaše konkurence.

Oglasi ne bodo vplivali na hitrost, kakor tudi ne na pasovno širino, ki jo uporablja vaša stran. Vsi oglasi se nalagajo z naših strežnikov.

Oglase ADpartner lahko prikazujete na vseh straneh vašega spletnega mesta!

Kot založnik lahko prikazujete oglase na več spletnih mestih. Pogoj je, da v založniškem računu sistema ADpartner za vsako različno spletno mesto vpišete ime spletnega oglasnega mesta in URL naslov spletnega mesta, kjer želite prikazovati oglase.

Večkratna prijava ni potrebna. Vse kar morate storiti za prikazovanje več oglasov je, da v založniškem uporabniškem računu vsakokarat izberete format oglasa in določite oglasno mesto kjer se bo oglas prikazoval.

Za vsak pravilen klik na oglas dobite  0,1225 EUR.

V primeru, da v sistemu ADpartner za oglasni prostor ne obstajajo relevantni oglasi, se bo v oglasnem prostoru prikazovala vsebina z alternativnega URL naslova. Vsebina na alternativnem URL naslovu mora biti oblikovana skladno z dimenzijami oglasnega prostora. Odgovornost za primernost vsebine na alternativnem URL naslovu je v celoti na strani založnika. Če alternativni URL ni določen, se bodo v oglasnem prostoru prikazovali samopromocijski oglasi.