Pomembno obvestilo – POZORNO PREBERITE – pravni poduk:

Pogoji uporabe spletne strani adpartner.si predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem ADPARTNER, d.o.o. za uporabo spletne strani adpartner.si. Kadar končni uporabnik dostopa do spletne strani adpartner.si, ali jo kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Končni uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, spletne strani adpartner.si ne sme uporabljati.

POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI ADPARTNER.SI

Lastnik spletne strani

Lastnik in upravljalec sistema ADpartner, vključno s spletno stranjo adpartner.si (http://adpartner.si) je družba ADPARTNER, d.o.o., Derčeva ulica 35, 1000 Ljubljana, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št. 6208525, identifikacijska št. za DDV 93246722.
Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran adpartner.si, ne pa tudi za vključitev v sistem ADpartner kot založnik ali kot oglaševalec, saj zanje veljajo ločeni splošni pogoji.

Pravice intelektualne lastnine

Vsa vsebina spletne strani adpartner.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter programsko in izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj na način in za namen, določen s temi splošnimi pogoji poslovanja in veljavno zakonodajo.
Imetnik registrirane znamke ADpartner in spletne domene adpartner.si je ADPARTNER, d.o.o. in založnik ne sme uporabljati znamke ADpartner v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi splošnimi pogoji poslovanja ali veljavno zakonodajo.

Dovoljeni načini uporabe

Storitve spletne strani adpartner.si je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo, razen če ni s temi pogoji uporabe ali s posebnim dogovorom drugače določeno. Prepovedano je kakršno koli kopiranje vsebine spletne strani adpartner.si, njeno spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s serijskimi funkcionalnostmi posameznih storitev spletne strani adpartner.si. Prepovedano je “meta” iskanje po spletni strani adpartner.si. Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz spletne strani adpartner.si ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s spletno stranjo adpartner.si.

Za vsako komercialno uporabo spletne strani adpartner.si je potrebno skleniti predhoden dogovor z ADPARTNER, d.o.o.

Informacije in gradiva, ki so prikazana na spletni strani adpartner.si, lahko uporabniki naložijo z mreže za osebno domačo rabo, pri čemer je prepovedano spreminjati označbe avtorskih pravic, druga obvestila o pravicah intelektualne lastnine ali obvestila o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na adpartner.si, ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja ADPARTNER, d.o.o. je prepovedano.
Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

 • Uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo.
 • Uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršilo osebnostne pravice tretjih oseb.
 • Komuniciranje z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb.
 • Uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja.
 • Objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin.
 • Izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe.
 • Kopiranje ali distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti lastnika spletne strani adpartner.si ali druge pravne ali fizične osebe.
 • Uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju.
 • Kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o tretjih osebah.
 • Kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

Omejitev odgovornosti

ADPARTNER, d.o.o. se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celotna vsebina spletne strani adpartner.si visoko kvalitetna in estetska, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu, pa je storitev spletne strani adpartner.si na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje.
V zvezi z zagotavljanjem spletne strani adpartner.si veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

 • Ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost spletne strani adpartner.si.
 • Ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe spletne strani adpartner.si, zaradi zaupanja v vsebino storitve spletne strani adpartner.si, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo spletne strani adpartner.si.
 • Ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika.
 • Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje spletne strani adpartner.si.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje spletne strani adpartner.si, če meni, da je to potrebno.
Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, kakršna je dovoljena z veljavno zakonodajo.

Zbiranje osebnih podatkov

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da ponudnik z namenom zagotavljanja spletne strani adpartner.si zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:

 • Podatki o uporabniku, kot jih je le ta vnesel v spletno stran adpartner.si.
 • Podatki o IP naslovu uporabnika.
 • Podatki o času uporabe spletne strani adpartner.si.
 • Vsi podatki, ki jih je uporabnik vpisal v spletno stran adpartner.si.

Ponudnik se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki ponudniku zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja.
Uporabnik, ki v spletno stran adpartner.si vpiše svoje kontaktne podatke izrecno dovoljuje ponudniku, da mu periodično, brezplačno z namenom direktnega marketinga pošilja sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih ter storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1.
Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.

Sprememba pogojev uporabe

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

ADPARTNER, d.o.o., oktober 2012