Kaj je oglaševanje in kdo je oglaševalec?

Oglaševalec je vsaka oseba (fizična oseba, pravna oseba, samostojni podjetnik, ipd.), ki se odloči za oglaševanje v sistemu ADpartner. To pomeni, da sam načrtuje oglaševalsko akcijo. Sistem ADpartner mu pri tem omogoča poljubno oblikovanje teksta oglasa, določitev parametrov, kdaj naj se oglasi prikazujejo ter dnevni limit porabe oziroma nadzor nad številom klikov v določenem časovnem obdobju. Tako oglaševanje poteka po željah in zahtevah oglaševalca.

Postopek za oglaševanje v sistemu je zelo preprost – ob prijavi v sistem ADpartner lahko oglaševalec ustvari uporabniški račun. Vanj vstopa s pomočjo uporabniškega imena in gesla, ki ga prejme ob registraciji. V uporabniškem računu lahko ustvarja oglaševalske akcije, izdeluje oglase, spremlja statistike prikazov, klikov na oglase, ipd.

Oglaševanje – stroški oglaševanja

Obračun stroškov oglaševanja v sistemu ADpartner je izveden dnevno. Plačajo se le pravilno ustvarjen kliki na oglas. Na ta način je za oglaševalca možen stalen vpogled nad stroški oglaševanja v sistemu ADpartner.

Za pregled stroškov, ki jih oglaševanje ustvari, lahko stalno preverja stanje sredstev na oglaševalskem računu in sicer za tekoči dan, v zavihku »Transakcije« pa lahko opravi pregled tudi za ostale dni oziroma sam določi obdobje, v katerem so stroški nastajali.

Višino porabljenih sredstev za posamezno oglaševalsko akcijo vsak oglaševalec določi popolnoma samostojno, kar mu omogoča uporabniški račun, v katerem se lahko določi dnevni limit porabe sredstev.

Z vsakega oglaševalca se oglaševanje lahko začne takoj, ko se prijavi v sistem ADpartner oziroma ustvari svoj uporabniški račun. Vse, kar mora storiti je, da izdela oglas, nastavi parametre oglaševalske akcije (ime, skupina, čas prikazovanja in dnevni limit porabe) ter seveda napolni račun.

Oglaševalcu se za oglaševanje oziroma za napolnitev oglaševalskega ADpartner izda predračun. Po opravljenem plačilu predračuna se oglaševalski račun napolni in oglaševalcu izda račun za opravljen zakup oglasnega prostora.

V primeru, da se oglaševalec s ponudnikom sistema ADpartner dogovori, da bo za oglaševanje plačeval na podlagi izstavljenih računov za dejansko opravljeno oglaševanje, mu bo ponudnik sistema ADpartner izdal račun za opravljeno oglaševanje do 15. v mesecu za pretekli mesec z rokom plačila 15 dni.

Pogoj za takšen način obračunavanja oglaševanja v sistemu ADpartner je izpolnjen, ko je s strani oglaševalca podpisana naročilnica. Minimalna količina, ki se jo lahko naroči preko naročilnice, znaša 2000 klikov za oglaševalske agencije in 1000 klikov za vse ostale oglaševalce, za grafične in video oglase pa 60.000 prikazov za agencije in 30.000 prikazov za vse ostale oglaševalce.

Oglaševanje v sistemu Adpartner – pravice in obveznosti oglaševanja

oglaševanje

V primeru, da ADpartner ugotovi, da je oglaševalska akcija neprimerna, razveljavi vključitev oglaševalca/oglaševalske akcije (če oglaševalec sicer izpolnjuje pogoje, vendar je aktiviral neprimerne oglaševalske akcije) iz sistema ADpartner z učinkom za naprej, kar pomeni, da vključitev pravno gledano od trenutka razveljavitve ni več veljavna in da mora oglaševalec nemudoma poravnati svoje obveznosti glede opravljenega oglaševanja.

Sistem ADpartner si prizadeva zagotavljati oglaševanje, ki je pošteno in temelji na konsistentni politiki prodaje oglasnega prostora ter koristi vsem uporabnikom. Vsi oglasi, ki se prikazujejo v sistemu ADpartner, morajo ustrezati splošnim pogojem poslovanja, saj le na ta način celoten sistem ADpartner lahko stremi k čimbolj enakovredni in nediskriminatorni uporabi svoje oglaševalske politike.

Vendar pa uporaba splošnih pogojev vedno vključuje določen element diskrecije in ponudnik sistema ADpartner si pridržuje pravico, da kadar koli iz katerega koli razloga zavrne ali odstrani oglas iz sistema ADpartner, če meni, da je to zaradi spoštovanja splošnih pogojev poslovanja in veljavne zakonodaje potrebno oziroma če oceni, da je oglas oziroma oglaševalska akcija kot celota nezakonita, netočna, zavajajoča ali nemoralna, o čemer mora nemudoma obvestiti oglaševalca in pri tem navesti tudi razloge za zavrnitev oziroma odstranitev oglasa.

Namen splošnih pogojev poslovanja je zagotoviti, da je oglaševanje učinkovito, hkrati pa tudi vzdrževanju kakovosti uporabniške izkušnje in so oblikovani z namenom pomagati oglaševalcem pri ustvarjanju učinkovitih oglasov. Vsak oglas je namenjen uporabniku, zato je bistvenega pomena, da se v sistemu ADpartner ne prikazujejo neprimerni oglasi, ki bi dolgoročno zmanjševali število uporabnikov. Zato si podjetje ADpartner pridržuje izključno pravico odločati o vrstah in vsebinah oglasov, ki se v sistemu prikazujejo. Absolutno prepovedano pa je oglaševanje orožja, tobaka, alkohola, nasilja ter pornografije.

Podjetje ADpartner si prav tako pridržuje pravico, da umakne posamezen oglas oziroma oglaševalsko akcijo, v primeru, da je oglaševalska akcija neučinkovita, t.j. če CTR  akcije (razmerje med številom klikov in prikazov, ki nam pove, kolikšen odstotek uporabnikov, ki jim je bil oglas prikazan, je na ta oglas tudi kliknil) ne presega 0,02%. Ponudnik lahko v dogovoru z naročnikom tudi spremeni kreativo oglasa, če ocenjuje, da bo to prispevalo k večji učinkovitosti oglaševalske akcije.

ADpartner je upravičen do plačila za oglaševanje v sistemu ADpartner, ki je fiksno glede na enoto, kar pomeni, da je skupna višina plačila za oddajo oglasnega prostora v posameznem časovnem obdobju odvisna od števila klikov, ki jih uporabniki spletnih mest, vključenih v sistem ADpartner naredijo na oglase oglaševalca. Tako se oglaševalcu za tekstovni oglas, tekstovni oglas s sliko, grafično pasico in video oglas, zaračuna vsak klik na njegov oglas, ki je v vidnem polju uporabnika vsaj 3 sekunde, ne glede na to, na katerem delu spletne strani se oglas nahaja, saj imajo založniki oglase razporejene po različnih conah.

Oglaševalski račun

Oglaševalski račun oglaševalca vodi ADpartner, v katerem se beležijo vse transakcije, ki se nanašajo na ADpartner oglase. To pomeni, da ima oglaševalec možnost v realnem času spremljati statistiko oglaševanja. Oglaševalcu se od salda na njegovem oglaševalskem ADpartner računu ob vsakem veljavnem kliku na ADpartner oglas oglaševalca ali pri prikazu grafičnega ali video oglasa odštejejo stroški oglaševanja v skladu z uradnim cenikom sistema Adpartner. Tako oglaševanje poteka transparentno, učinkovito in v skladu z zahtevami oglaševalca.

Oglašujte učinkovito in plačajte le, če kdo klikne na vaš oglas.

Pokličite nas

Za oglaševalce

Mojca Jan
mojca.jan@adpartner.si
+386 40 430 036

Pišite nam

Dovolim, da uporabite moje podatke za namen priprave ponudbe, pogodbe in komunikacijo poslovnega sodelovanja. Prebral sem pogoje poslovanja in se z njimi strinjam.

Pogoje poslovanja si preberite tukaj.